ප්‍රභූ වාහන යද්දී පාර වහන්න එපා - ජනපති

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 22. 05. 2019 | 3.22pm
ප්‍රභූ වාහන යද්දී පාර වහන්න එපා - ජනපති

ප්‍රභූ වාහන ගමන් කිරීමේදී මහජනතාවට පීඩා සිදුවන පරිදි මාර්ග වසා නොතබන්නැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ආරක්ෂක අංශවලට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

Share