රිෂාඩ් බදියුදීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංගයට පෙර ජවිපේ විශ්වාසභංගය විවාදයට ගන්නවා

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 23. 05. 2019 | 1.30pm
රිෂාඩ් බදියුදීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංගයට පෙර ජවිපේ විශ්වාසභංගය විවාදයට ගන්නවා

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බද්යුදීන් මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංගය පසුව විවාදයට ගන්නා බවත් පළමුව  ආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාසභංගය විවාදයට ගන්නා බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

වඩා වැදගත් ආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාසභංගය බවද අගමැතිවරයා පැවසීය.

විශ්වාසභංග සඳහා දින ලබාදෙන්නේ ආණ්ඩුව බවත් මෙහි දී වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කර සිටියේය.


Share