සමාජ මාධ්‍ය ජාලා භාවිත කරද්දී පරිස්සමෙන්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 28. 05. 2019 | 10.28am
සමාජ මාධ්‍ය ජාලා භාවිත කරද්දී පරිස්සමෙන්

පරණ සිදුවීම්වවල වර්තමානයේ සිදු වූ සිදුවීම් ලෙස සඳහන් කරමින් සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදා හැරි අවස්ථා කීපයක් වාර්තා වූ බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසයි.

ජාතින් අතර අසමඟිය සහ වෛරය ඇති කිරීමේ අරමුණින් යම් යම් පුද්ගලයන් එවැනි ක්‍රියාවන් කරන බැවින් සමාජ මාධ්‍ය ජාල පරිහරණය කිරීමේ දී දැඩි අවධානයකින් ක්‍රියා කරන ලෙස ඒ මහතා ඉල්ලා සිටි.

Share