වෛද්‍ය පරිපාලකයන්ට ආයතන සංග්‍රහය අකුරට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 28. 05. 2019 | 6.35pm
වෛද්‍ය පරිපාලකයන්ට ආයතන සංග්‍රහය අකුරට

වෛද්‍ය පරිපාලන නිලධාරීන්ට තාක්ෂණික කරුණු හැර වෙනත් කරුණු මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කිරිමට සහ ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ අවසර ලබාගත යුතු බවට වැඩබලන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි.

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති රෝහල් සහ අනෙකුත් අංශ වල වෛද්‍ය පරිපාලන නිලධාරීන්ට මෙම නිවේදනය බලපානු ඇත.

මෙම ක්‍රියාපටිපාටිය උල්ලංඝනය කරන්නන්ට එරෙහිව කටයුතු කරන බවද වැඩ බලන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ලාල් පනාපිටිය මහතා ප්‍රකාශ ක⁣ළේය.

ආයතන සංග්‍රහය අනුව රාජ්‍ය නිලධාරියකු පරිපාලනමය කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යයට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන්නේ නම් ආයතන ප්‍රධානියාගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

Share