ෆේස්බුක් තහනම ඔබටත් බලපානවද?

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 08. 06. 2019 | 4.44pm
ෆේස්බුක් තහනම ඔබටත් බලපානවද?

ෆේස්බුක් සමාගම සියලුම හුවාවේ දුරකථනවලින් ෆේස්බුක්,ඉන්ස්ටග්‍රෑම් සහ වට්ස්ඇප් යන මෘදුකාංග ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි පළවන පුවත් අසත්‍ය බව වාර්තා අනුව පෙනී යයි.

ෆේස්බුක් ආයතනය තීරණය කර ඇත්තේ අලුතින් නිෂ්පාදනය කරන හුවාවේ ජංගම දුරකථනවලට ෆේස්බුක්,වට්ස්ඇප් සහ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් යන මෘදුකාංග ලබා නොදීමටයි.

එයද තීරණය වී තිබෙන්නේ ජංගම දුරකථනය මිලදී ගැනීමේදි අන්තර්ගත කර එවන ෆේස්බුක් ආයතනයේ මෘදුකාංග මින්පසු ලබා නොදීමටයි.

කිසිසේත්ම දැනට භාවිතයේ තිබෙන හුවාවේ දුරකථනවලට ෆේස්බුක් ආයතනයේ මෘදුකාංග ඉවත් කිරීමට තීරණයක් ගෙන නැත.

නමුත් ෆේස්බුක් ආයතනයේ මෙම තීරණයත් සමග හුවාවේ ආයතනයට තවත් දැඩි පහරක් එල්ල වී තිබේ.

රොයිටර් පුවත් සේවයට අනුව දැනට භාවිතයේ තිබෙන හුවාවේ ජංගම දුරකථනවලට ෆේස්බුක් ආයතනයේ මෘදුකාංග සහ ඊට අදාළ Updates ලබාගත හැකිය.දැනට භාවිතයේ ඇති දුරකථනවල ⁣එම මෘදුකාංග නැතිනම් Google Play Store වෙතින් බාගත කරගැනීමට අවස්ථාව ඇත.

නමුත් අලුතින් නිෂ්පාදනය වන හුවාවේ ජංගම  දුරකථනවලට ගූගල් ආයතනය විසින් Google Plays Store ඇතුළු Google මෘදුකාංග ලබා නොදීමට තීරණය කර ඇති හෙයින් නව දුරකථනවලට ෆේස්බුක් ආයතනයේ මෘදුකාංග ලබාගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. 

යම් හෙයකින් හුවාවේ ආයතනය සහ ගූගල් ආයතනය අතර සාකච්ඡා  සාර්ථක වුවහොත් හුවාවේ නව දුරකථන පරිශීලකයන්ට Google Play හරහා බාගත කරගැනීමට හැකිවනු ඇත.

(ශලනි හෙට්ටිආරච්චි)

Share