ෆේස්බුක් - වට්ස්ඇප් - ඉන්ස්ටග්‍රෑම්- ට්විටර් ක්‍රියාවිරහිත වෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 03. 07. 2019 | 8.42pm
ෆේස්බුක් - වට්ස්ඇප් - ඉන්ස්ටග්‍රෑම්- ට්විටර් ක්‍රියාවිරහිත වෙයි

ලෝවපුරා රටවල් රැසකින් ෆේස්බුක්,වට්ස්ඇප් සහ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් යන සමාජ මාධ්‍ය ජාල මෘදුකාංග ක්‍රියාවිරහිතවීම් සහ දෝෂ වාර්තා වූ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

එමෙන්ම ට්විටර් Direct Message(DM) සේවාාවේ දෝෂ කිහිපයක් ඇති වූ බව ට්විටර් ආයතනය ප්‍රකාශ කරයි..

මෙම තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවවේ පරිශිලකයන්ටද බල පෑ අතර ෆේස්බුක් ඉතා මන්දගාමී ස්වරූපයක් ගෙන තිබෙන අතර ඡායාරූප දර්ශනය ⁣වීමේ දෝෂයක් පවතී.

වට්ස්ඇප් හී ඡායාරූප,හඬපට සහ වීඩියෝපට යැවීමේදී ද දොා්ෂ වාර්තා වී තිබේ.සමහර පරිශිලකයන්ට තවමත් මෙම දෝෂ සහිත බව ද වාර්තා වෙයි.

Share