මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 02. 09. 2019 | 2.00pm
මහාචාර්ය කාලෝ  ෆොන්සේකා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

ඒ මහතා මිය යන විට වයස අවුරුදු 86 වියේ පසුවිය.

Share