හජ් වන්දනාව විදෙස් වන්දනාකරුවන්ට තහනම් 

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/23/2020 8:00:00 AM
හජ් වන්දනාව විදෙස් වන්දනාකරුවන්ට තහනම් 

ලබන මස පැවැත්වීමට නියමිත හජ් වන්දනාව සඳහා විදේශ රටවල සිට පැමි⁣ණෙන වන්දනාකරුවන්ට අවසර නොදීම⁣ට සෞදි අරාබි රජය තීරණය කර තිබේ.

මේ වන විට එර⁣ට සිටින පුද්ගලයන්ට පමණක් ඒ සඳහා අවසර හිමි වෙන අතර මේ වන විටත් සෞදි අරාබියේ සිටින විදේශිකයන් සීමිත සංඛ්‍යාවකටත් හජ් වන්දනාව සඳහා සහභාගි විය හැකිය.

නමුත් එම සංඛ්‍යාව කොපමණක්ද යන්න මෙතෙක් තහවුරු කර නැත.

කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරීමේ අරමුණින් සෞදි අරාබිය විසින් මෙලෙස විදෙස් සංචාරකයින්ට හජ් වන්දනාව තහනම් කර තිබේ.

දැනටමත් සෞදි රාජ්‍යයේ වෙසෙන විවිධ ජාතීන්ට අයත් ඉතා සීමිත වන්දනාකරුවන් පිරිසකට පමණක් මෙම වන්දනාවට අවසර ලැබෙන බව එරට රාජ්‍ය මාධ්‍යවල⁣ට නිකුත් කෙරුණ නිවේදනයක සඳහන් විය.

වෙනත් වසරවල මිලියන දෙකක පමණ ජනතාවක් මක්කම සහ මෙඩිනා වෙත හජ් වන්දනාව සඳහා පැමිණෙන අතර මෙවර හජ් උත්සවය අවලංගු වනු ඇතැයි පසුගිය දිනවල මත පළ විය.

Source : BBC/Arab News

Share